ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ