ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ