ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ "เผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ผู้นำชุมชน"

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ "เผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ผู้นำชุมชน"