ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายกฎหมายในหัวข้อ "แพทย์กับกระบวนการยุติธรรมและการเป็นพยานศาล"

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายกฎหมายในหัวข้อ "แพทย์กับกระบวนการยุติธรรมและการเป็นพยานศาล"


เอกสารแนบ