ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมอวยพรและขอพรจาก นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ อีกตำแหน่งหนึ่ง ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมอวยพรและขอพรจาก นายสมพร สมุทรคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ อีกตำแหน่งหนึ่ง ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561


เอกสารแนบ