ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ อีกตำแหน่งหนึ่งพร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และเฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ อีกตำแหน่งหนึ่งพร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และเฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


เอกสารแนบ