ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

นางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนฯ เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสดสัญญาณภาพ และเสียง (Streaming) เพื่อประสานข้อราชการของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

นางวริศรา หวังกลุ่มกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนฯ เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดสดสัญญาณภาพ และเสียง (Streaming) เพื่อประสานข้อราชการของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ


เอกสารแนบ