ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับ นายชัยยุทธ กัลับอำไพอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมให้การต้อนรับ นายชัยยุทธ กัลับอำไพอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ


เอกสารแนบ