ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการและพื้นที่โดยรอบศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561




เอกสารแนบ