ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-613977 Fax.044-614905

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
เอกสารแนบ