ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5


เอกสารแนบ