ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวบกับกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ณ อาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวบกับกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ณ อาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ