ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ รวมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอง 65 ปี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ รวมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอง 65 ปี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ