ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ให้กับคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ