ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ณ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ณ ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ