หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาลจังหวัดบุรีรัมย์  
แผนที่เดินทางมาศาลจังหวัดบุรีรัมย์  
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดบุรีรัมย์  
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e.doc 
อัตราค่าธรรมเนียมส่งคำคู่ความ  
การปล่อยชั่วคราวศาลจังหวัดบุรีรัมย์  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนข่าวทั้งหมด 39
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานเลี้ยงส่ง ในโอกาสผู้พิพากษาเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานเลี้ยงส่ง ในโอกาสผู้พิพากษาเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  :: ข่าวที่ 648   :: วันที่ 4 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 95 )
จุลสารฉบับที่ 8/2557 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 647   :: วันที่ 2 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมต้อนรับคณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศาลจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมต้อนรับคณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศาลจังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 646   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ประกาศศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 645   :: วันที่ 20 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหา มหาราชินี" จังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 644   :: วันที่ 13 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมวันรพี  ประจำปี  พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 643   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 206 )
จุลสารฉบับที่ 7/2557 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 642   :: วันที่ 6 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการธรรมะกับการครองตน แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการธรรมะกับการครองตน แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง
  :: ข่าวที่ 641   :: วันที่ 4 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 82 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 640   :: วันที่ 31 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 107 )
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 4/2557 ณ โรงแรมอมารี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 3 ครั้งที่ 4/2557 ณ โรงแรมอมารี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 639   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ
  :: ข่าวที่ 638   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 637   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 90 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทฯ จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทฯ จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 636   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  :: ข่าวที่ 635   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 64 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 634   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่เจ้าหน้าที่
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่เจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 633   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 632   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมให้การต้อนรับคณะนักเรียน  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมให้การต้อนรับคณะนักเรียน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 631   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 79 )
จุลสารฉบับที่ 6/2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 630   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 629   :: วันที่ 13 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 125 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |