หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
เขตอำนาจศาลจังหวัดบุรีรัมย์  
แผนที่เดินทางมาศาลจังหวัดบุรีรัมย์  
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยศาลจังหวัดบุรีรัมย์  
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e.doc 
อัตราค่าธรรมเนียมส่งคำคู่ความ  
การปล่อยชั่วคราวศาลจังหวัดบุรีรัมย์  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนข่าวทั้งหมด 38
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติฯ
  :: ข่าวที่ 638   :: วันที่ 28 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 637   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 53 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทฯ จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทฯ จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 636   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  :: ข่าวที่ 635   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 634   :: วันที่ 10 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่เจ้าหน้าที่
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่เจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 633   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 632   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมให้การต้อนรับคณะนักเรียน  ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมให้การต้อนรับคณะนักเรียน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
  :: ข่าวที่ 631   :: วันที่ 3 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
จุลสารฉบับที่ 6/2557 ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 630   :: วันที่ 2 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 48 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2557
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 629   :: วันที่ 13 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 103 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 627   :: วันที่ 9 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 165 )
จุลสารฉบับที่ 5/2557 ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 626   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 72 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการไกล่เกลี่ยปันความรู้สู่ชุมชน
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการไกล่เกลี่ยปันความรู้สู่ชุมชน
  :: ข่าวที่ 624   :: วันที่ 3 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 623   :: วันที่ 28 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 88 )
การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3
การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3
  :: ข่าวที่ 620   :: วันที่ 26 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมให้การต้อนรับ ท่านวรณัฏฐ์   สังข์ใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมให้การต้อนรับ ท่านวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะ
  :: ข่าวที่ 619   :: วันที่ 15 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 167 )
จุลสารฉบับที่ 4/2557 ประจำเดือนเมษายน 2557 ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
  :: ข่าวที่ 618   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 62 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล  ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 617   :: วันที่ 6 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 98 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานแข่งขันกีฬาศาลยุติธรรม ประจำปี  2557
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานแข่งขันกีฬาศาลยุติธรรม ประจำปี 2557 "ศาลยุติธรรมภาค 3 เกมส์)
  :: ข่าวที่ 616   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 118 )
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 615   :: วันที่ 28 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 |