ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-613977 Fax.044-614905


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 952 | 14 กรกฎาคม 2559 13:58

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 28
อ.2823/60
สอบคำให้การ,คุ้มครอง,พบ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.2826/60
นัดพร้อม,คุ้มครองฯ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.1028/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.108/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1166/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.231/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2463/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2468/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2530/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2531/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2820/60
นัดพร้อม,ค้มครองฯ
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.2821/60
นัดพร้อม,คุ้มครอง,พบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3008/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3009/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.923/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.932/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.959/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.8949/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1360/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1376/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1377/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1418/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1420/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1423/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1425/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1919/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.544/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.923/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)