ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 1562 | 14 กรกฎาคม 2559 13:58

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 212
ขบ.15/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ขบ.16/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.1413/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1427/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1428/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1429/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1430/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1476/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1477/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1478/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1479/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1480/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1481/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1482/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1486/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1604/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1615/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1619/61
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1653/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1706/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1708/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1731/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1837/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.184/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1843/61
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1844/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1882/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1883/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1884/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1885/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1899/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1901/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1947/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1948/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1949/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1950/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1951/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1952/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1953/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1954/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1955/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1956/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1957/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1962/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1963/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1964/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1965/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.1976/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1985/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1986/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1987/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1988/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1989/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1997/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1998/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.1999/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2000/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2001/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2002/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2006/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2007/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2011/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2012/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2013/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2014/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2015/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2016/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2017/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2018/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2019/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2020/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2021/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2022/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2023/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2025/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2026/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2027/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2028/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2029/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2030/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2037/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2038/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2039/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2040/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2051/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2061/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2099/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2127/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2188/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2189/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2190/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2191/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2192/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2193/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2194/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2195/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2196/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2197/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2198/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2199/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2200/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2201/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2202/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2203/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2271/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2272/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.228/52
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.2302/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2312/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2325/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2340/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2345/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2346/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2347/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.2409/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.2484/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.2507/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.3129/52
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.422/53
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.4283/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.4828/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.4878/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.4900/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.491/61
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.586/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.643/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.713/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.716/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.741/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.755/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.7773/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.791/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.793/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.797/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.799/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.8128/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
ผบ.8203/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.8430/60
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13.30 น.
ผบ.863/61
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
พ.1010/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.1038/60
ฟังความเห็น
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.1254/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ.1730/60
นัดตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.1731/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.1775/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.188/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.1907/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.1941/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.2195/59
นัดฟังความเห็น
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.243/61
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.293/61
นัดชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.362/61
ชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.539/61
ชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.606/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.614/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.632/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ.639/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.643/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.647/61
ชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.654/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.655/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.656/61
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.665/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.668/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.669/61
ชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.680/61
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.693/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.698/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.699/61
ชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.726/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.740/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.749/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.755/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ.756/40
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
พ.759/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.770/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.777/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.779/61
ชี้สองสถานสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ.788/61
ไกล่เกลี่ยสืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.1155/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1395/61
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.1504/61
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1510/61
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1511/61
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.1541/61
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1544/61
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.1545/61
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.1548/61
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.1550/61
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1949/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1965/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1966/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1967/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1968/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1969/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.1975/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.2137/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.2322/60
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2752/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2858/60
นัดฟังสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.2895/60
สอบคำให้การตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.3239/60
ฟังผลฯไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.3240/60
ฟังผลฯไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.345/61
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
อ.3531/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.3674/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3726/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3949/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.774/60
นัดพร้อมฯฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.780/61
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.840/61
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.864/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.