ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 10
พ.1066/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.1115/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.1116/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.1117/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.1118/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.1119/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.1120/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.1123/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.1124/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.1126/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.