ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-613977 Fax.044-614905ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 306
อ.1414/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1491/60
สืบพยานโจทก์ประกอบคำรับสา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1515/60
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1526/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1626/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.4046/59
ฟังคำพิพากษา/ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.4493/57
นัดพร้อม/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.113/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.1304/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.1307/57
นัดฟังผล/ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.1335/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.1805/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2116/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2118/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2150/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2236/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2237/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2238/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2239/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2240/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2241/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.2242/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2243/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2244/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2245/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2320/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2321/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2322/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2323/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2324/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2325/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2326/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2327/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2328/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2397/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2398/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2399/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2400/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2401/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2402/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2403/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2407/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2408/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2419/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2420/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2434/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2435/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2441/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2442/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2443/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2444/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2445/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2460/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2462/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2464/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2465/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2524/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2526/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2528/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2530/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2561/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2562/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2563/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2564/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2565/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2566/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2567/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2568/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2569/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2570/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2573/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2574/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2605/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2606/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2607/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2608/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2609/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2610/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2611/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2612/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2613/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2614/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2615/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2616/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2729/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2730/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2731/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2732/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2733/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2736/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2737/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2738/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2739/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2740/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2741/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2742/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2743/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2744/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2950/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2961/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.5920/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.5921/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
พ.1010/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1739/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1825/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.1826/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.1827/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.389/60
นัดพร้อมตรวจแผนที่ฯ
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.483/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.544/60
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.568/60
นัดพร้อมตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.698/60
ตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.765/51
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.982/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.997/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.998/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1092/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1122/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1262/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.128/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1453/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1786/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1828/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.1840/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1841/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1842/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1843/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1969/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1971/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1972/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1981/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.1992/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2010/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.2012/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2014/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 12
อ.2114/60
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2523/60
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2796/58
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3266/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3277/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3787/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.3797/59
สอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.4695/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.603/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.68/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.712/59
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.741/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.820/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1038/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.1251/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.1256/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.127/55
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1353/60
นัดพิจารณาคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.1504/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.1516/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.1608/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.1610/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.1703/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.1889/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.1904/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.1916/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.1939/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2027/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2032/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2083/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2172/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2173/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2174/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2179/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2186/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.219/56
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2280/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2310/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2311/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2312/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2313/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2314/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2315/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2316/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2317/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2318/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2319/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2329/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2365/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2366/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2367/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2368/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2369/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2370/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2371/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2372/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2373/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2374/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2375/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2376/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2389/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2390/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2391/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2392/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2393/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2394/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2395/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2396/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2409/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2410/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2411/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2412/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2413/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2414/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2415/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2416/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2417/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2418/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2421/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2422/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2423/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2424/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2425/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2426/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2427/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2428/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2429/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2430/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2431/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2432/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2433/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2436/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2437/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2438/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2439/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2440/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2461/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2463/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2509/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2510/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2511/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2512/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2516/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2522/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2523/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2525/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2527/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2541/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2542/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2543/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2544/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2545/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2546/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2547/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2548/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2549/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2550/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2551/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2552/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2553/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2571/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2572/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2585/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2586/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2587/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2602/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2603/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2604/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2698/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2699/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2715/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2716/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2717/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2718/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2719/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2720/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2721/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2722/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2723/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2724/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2725/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2726/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2727/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2728/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2734/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.2735/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.6590/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12
ผบ.763/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.9021/59
นัดฟังผล/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.9196/59
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
ผบ.935/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 0
พ.1001/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.1038/60
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1099/60
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1145/58
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 12
พ.1164/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.1254/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.2146/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.322/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.488/60
ตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.615/60
นัดพร้อม/กำหนดนัด
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.738/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.803/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.953/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.962/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.966/60
นัดพิจารณาไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.967/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.975/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.993/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.994/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ