ศาลจังหวัดบุรีรัมย์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 3977 Fax.0 4461 1276ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 1311 | 14 กรกฎาคม 2559 13:58

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 17
พ.1/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.2034/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
อ.2097/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.2136/60
สืบพยานโจกท์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.2264/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.2809/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2838/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
อ.3083/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
อ.4042/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.462/61
นัดพร้อม,คุ้มครองสิทธิ์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.466/61
นัดพร้อม,คุ้มครองฯ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.520/59
สืบพยานในคดีอ.2136/60
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.604/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.619/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.621/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.622/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.623/61
สอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.